น้ำตกธารสวรรค์(บ่อเบี้ย)

น้ำตกธารสวรรค์หรือน้ำตกบ่อเบี้ยชื่อเดิม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บ้านบ่อเบี้ย หมู่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จัดเป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากน้ำในลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสองสบ ห้วยโป่ง ห้วยอูน และตาน้ำบ่อเบี้ย จากนั้นไหลรวมกันกลายเป็นห้วยแม่ปั๋ง และตกลงมาเป็นน้ำตกธารสวรรค์ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำยม มีน้ำตกไหลตลอดทั้งปี น้ำมีสีเขียวมรกต สูงประมาณ 20 กว้าง 30 เมตร และยังเป็นแหล่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับศึกษา