ยินดีต้อยรับ …นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน ด้วยความยินดียิ่ง

      วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563  ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเชียงม่วน ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน  เดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอเชียงม่วน ซึ่งท่านได้ย้ายมาจากอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  มีนายฉลอง โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ร่วมให้การต้อนรับ  หลังที่อำเภอเชียงม่วน ไม่มีนายอำเภอมาเป็นระยะเวลา 10 เดือน พี่-น้อง ชาวอำเภอเชียงม่วน ขอต้อนรับท่านนายอำเภอเชียงม่วนด้วยความยินดียิ่ง…

ปิติพล วงศ์กะโซ่ :ภาพ/ข่าว