ไดโนเสาร์-แก่งหลวง

วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ภายในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ เมื่อเดินเข้าไปภายในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง จะพบกับโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่ขุดพบคือ ซอโรพอด ไว้ให้ได้ชม ภายในมีภาพการขุดค้นซากกระดูกไดโนเสาร์ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ มีตู้จัดแสดงกระดูกที่ขุดพบ และมีหลุมขุดพบกระดูกไดโนเสาร์ของจริงให้ได้ชมอีกด้วย

          การขุดพบกระดูกไดโนเสาร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ พบเป็นซากกระดูกไดโนเสาร์วางเรียงต่อกัน จำนวน ๒๐ ชิ้น ประกอบด้วยกระดูกคอ กระดูกสันหลัง กระดูกโคนหาง กระดูกสะโพกและกระดูกซี่โครง ขนาดไดโนเสาร์น่าจะยาวตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ซึ่งน่าจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าซอโรพอด ซึ่งมีคอยาว หางยาว เดิน ๔ ขา และกินพืชเป็นอาหาร บริเวณที่พบกระดูกไดโนเสาร์เป็นเนินเขาหินทรายสีแดง พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ การประมาณอายุจากชั้นหินทรายสีแดงที่ค้นพบคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ ล้านปี การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์ครั้งแรกในภาคเหนือปัจจุบันยังไม่สามารถระบุชนิดได้ แต่พบว่ามีลักษณะต่างจากไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดอื่นๆที่เคยพบในประเทศไทย สันนิษฐานว่าอาจเป็นชนิดที่ค้นพบใหม่ของโลก

          นอกจากนี้บริเวณใกล้กับวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง มีแก่งหลวงที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีแก่งหินที่สวยงาม สามารถลงล่องแก่งและลงเล่นน้ำได้