วันที่ 13 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท ณ สวนม่อนฟ้าหลง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมอก องเชียงม่วน จ.พะเยา
วันที่ 11/08/2016 เวลา 09:43 น. (499)
  กศน.ตำบลบ้านมาง จัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การเลี้ยงไก่ไข่
วันที่ 18/12/2017
เวลา 14:07 น. (387)
  นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านมาง เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าววิงการกุศล
วันที่ 18/12/2017
เวลา 11:57 น. (268)
  โครงการทักษะชีวิต รักประชาธิปไตย สูงวัยสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
วันที่ 10/08/2016
เวลา 10:05 น. (542)
 
 กศน.ตำบลบ้านมาง วันที่ 05/08/2016 (485)
 นิเทศบ้านหนังสือ บ้านทุ่งเจริญ วันที่ 21/06/2016 (494)
  จัดเตรียมสถานที่ เปิดศูนย์ฯ พอเพียงตำบลบ้านมาง วันที่ 16/06/2016 (495)
 โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การทำขนม วันที่ 28/10/2015 (494)
 ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิชาชีพ การทอผ้าไทลื้อ วันที่ 28/10/2015 (507)